Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  13. Spørsmål og svar

13. Spørsmål og svar


Oppvarming:
 • Les eller lytt til innlegga frå den oppdikta nettstaden www.ungdomseksperten.no.
  Media
 • Kva for tre løysingar foreslår ungdomseksperten i svarbrevet sitt?
 • Kva for lesarar må ungdomseksperten ha i tankane når ho legg ut svara sine på ein nettstad?


 

Mål med aktiviteten:
 • Du skal kunne foreslå og grunngi ulike løysingar på eit problem.
 • Du skal kunne ta omsyn til mottakaren når du skriv.


Runde 1: Skriv spørsmål til www.ungdomseksperten.no
 • Gå saman i grupper på fire elevar.
 • Trekk eit situasjonskort kvar.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Skriv situasjonsskildringa om til eit spørsmål på ein lapp. Lat som om spørsmålet skal sendast inn til ei svarteneste på nettstaden www.ungdomsekseperten.no.

Runde 2: Skriv eit svar frå www.ungdomseksperten.no (pararbeid)
 • Del gruppa opp i to par. Para byter lappar med kvarandre.
 • Avgjer kva for eit av dei to spørsmåla frå det andre paret de vil svare på.
 • Kast terning for å avgjere kva slags omsyn de skal ta når de skriv svarbrevet. Tenk dykk at terningkastet gir dykk bakgrunnskunnskap om personen som har sendt inn spørsmålet.
 1. Første kast
  Klikk for å kaste ein terning
 2. Andre kast
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 1, 2 eller 3 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 4, 5 eller 6 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Tenk ut tre mogelege løysingar på spørsmålet frå innsendaren. Der det er mogeleg, tek de omsyn til den bakgrunnskunnskapen de har om han eller henne.
 • Skriv svaret til innsendaren. Hugs at svaret skal kunne lesast både av innsendaren og av andre som besøkjer nettsida.
 • La svaret innehalde fem avsnitt. La kvart avsnitt innehalde fem ytringar.