Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  3. Ei fengjande opning

3. Ei fengjande opning


Oppvarming:
 • Ein elev skriv på eit lesarbrev om freding av norske rovdyr og har laga tre forskjellige innleiingar til lesarbrevet. Les eller lytt til teksten.
  Media
 • Kva for syn trur de at eleven har på norsk rovdyrpolitikk? I kva for ei av innleiingane
  • legg eleven mest vekt på sine eigne kjensler?
  • legg eleven mest vekt på kjenslene til lesaren?
  • legg eleven mest vekt på å framstå som kunnskapsrik?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne opne eit diskusjonsinnlegg på ulike måtar for å fange interessa til tilhøyrarane.


VARIANT 1
 • Gå saman i grupper
 • Kvar gruppe trekkjer eit temakort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Alle på gruppa kastar terning. Den som får det høgaste talet, begynner.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Den som begynner, skal kaste terningen to gonger for å avgjere kva slags innleiing innlegget om temaet skal ha.
 1. Første kast
  Klikk for å kaste ein terning
 2. Andre kast
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 1, 2 eller 3 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 4, 5 eller 6 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Eleven skal fortelje til dei andre på gruppa korleis innleiinga til innlegget kan vere. Gruppa skal gi positiv tilbakemelding på gode idear og stille spørsmål som kan hjelpe eleven vidare.
 • Når alle deltakarane har gitt tilbakemelding, går turen vidare til eleven som sit til venstre for den som kasta sist.
 • Følg den same oppskrifta heilt til alle elevane har tenkt høgt rundt ei mogeleg innleiing til temaet.
 • Til slutt skal kvar elev skrive innleiinga si. La innleiinga innehalde mellom fem og sju ytringar.

VARIANT 2
 • Kvar spelar får ei spelebrikke og plasserer brikka i startfeltet på spelebrettet.
 • Kast terning om kven som skal begynne. Den som får det høgaste terningkastet, begynner.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Den første spelaren trekkjer eit temakort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Spelaren skal kaste terningen to gonger for å avgjere kva slags innleiing innlegget om temaet skal ha.
 1. Første kast
  Klikk for å kaste ein terning
 2. Andre kast
 • Dersom du fekk 1, 2 eller tre i første kast, bruk denne terningen:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Dersom du fekk 4, 5 eller seks i første kast, bruk denne terningen:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Spelaren snur timeglaset og begynner å snakke. Innlegget blir avbrote når timeglaset er tomt.
  Timeglas: Klikk for å snu
 • Dersom spelaren klarer å lage ei innleiing i tråd med instruksen, får han eller ho kaste terningen på nytt.
  Klikk for å kaste ein terning
  Spelaren får flytte spelebrikka si framover like mange plassar som terningen viser. La spelaren flytte brikka dersom de er i tvil. Flytt brikka langs den raude løypa på spelebrettet. Dersom spelaren ikkje greier oppgåva, går turen vidare til neste spelar.
 • Nestemann trekkjer eit nytt temakort og lagar ei innleiing. Kast terningen to gonger for å avgjere kva slags innleiing innlegget om temaet skal ha. Den spelaren som kjem først i mål, har vunne.
  Kort: Klikk for å trekkje
 1. Første kast
  Klikk for å kaste ein terning
 2. Andre kast
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 1, 2 eller 3 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 4, 5 eller 6 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning


Eit lite tips
De kan også bruke heile spelebrettet når de speler, slik at brikkene følgjer dei grøne pilane i eit sikksakkmønster mot mål.