Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  4. Synspunkt og faktaopplysningar

4. Synspunkt og faktaopplysningar


Oppvarming:

Eksempelsetninger:
 1. Noreg, Sverige og Danmark bør opprette eit felles forsvar.
 2. Forsvaret har tre forsvarsgreiner: hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret.
 3. Hans Majestets Kongens Garde (HMKG) er den militære livvaktavdelinga til kongehuset.
 4. Det hadde vore bra om forsvarsbudsjettet var dobbelt så stort.
 5. Militærnektarar fortener å få respekt frå samfunnet!
 • Er eksempelsetningane ovanfor faktasetningar, eller uttrykkjer dei synspunkt (meiningar)?
 • Korleis kan bruken av faktasetningar påverke truverdet til eit diskusjonsinnlegg?
 
Mål med aktiviteten:
 • Du skal kunne skilje synspunkt frå faktaopplysningar.
 • Du skal bli medviten om korleis faktaopplysningar kan vere med på å styrkje eit synspunkt.


Runde 1: Skil faktaopplysningar frå synspunkt
 • Trekk eit temakort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Skriv seks faktasetningar om temaet.
Fakta:
 1. _________________________________________
 2. _________________________________________
 3. _________________________________________
 4. _________________________________________
 5. _________________________________________
 6. _________________________________________
 • Skriv seks setningar som uttrykkjer synspunkt om temaet.

Synspunkt:
 1. _________________________________________
 2. _________________________________________
 3. _________________________________________
 4. _________________________________________
 5. _________________________________________
 6. _________________________________________

Runde 2: Skriv eit lesarinnlegg med ingen, få eller mange faktaopplysningar
 • Kast terningen éin gong for å avgjere kva for eit synspunkt lesarinnlegget skal forsvare.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Kast terningen på nytt og følg instruksjonen.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Skriv eit lesarinnlegg på omtrent 150 ord med utgangspunkt i føringane ovanfor. Tenk deg at innlegget skal sendast inn til lokalavisa.