Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  8. Femavsnittsinnlegg med knaggekort

8. Femavsnittsinnlegg med knaggekort


Oppvarming:
 • Les innleiinga til debattinnlegget.
  Media
 • Kva kan vere grunnen til at debattanten fortel korleis han eller ho skal byggje opp innlegget sitt?
 • Er oppdelinga i tre punkt mest nyttig for debattanten eller for tilhøyrarane, trur de? Grunngi svaret.
 • Teksten ovanfor er eit avsnitt med fem ytringar. Korleis kunne ein utvide teksten slik at han blei til fem avsnitt?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne lage tydelege overgangar i eit diskusjons¬innlegg for å hjelpe tilhøyrarane med å halde tråden.


Lag eit femavsnittsinnlegg
 • Trekk eit temakort og bestem eit hovudsynspunkt med utgangspunkt i temaet. (Eksempel: Dersom temaet hadde vore «pengelån», kunne hovudsynspunktet vore slik: «Ungdom bør ikkje låne pengar av kvarandre.»)
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Trekk eit knaggekort. Knaggekortet viser kva for nokre ord som skal innleie dei tre avsnitta i hovuddelen av lesarinnlegget.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Skriv ei innleiing som passar både til temaet og til knaggekortet. La innleiinga innehalde fem ytringar.
 • Skriv dei tre avsnitta i hovuddelen (avsnitt nummer to, tre og fire). Start avsnitta med formuleringane frå knaggekortet. La kvart avsnitt innehalde fem ytringar.
 • Skriv ei avslutning som peiker tilbake anten mot innleiinga eller mot hovuddelen. La også avslutningsavsnittet (det femte avsnittet) innehalde fem ytringar.