Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Kåseri  >  4. Språklege bilete

4. Språklege bilete


Oppvarming:
 • Les eller lytt til kåseriet «Fortiden i våre tenner» av Niels Chr. Geelmuyden.
  Media
 • Skriv ned ord og uttrykk som de normalt ikkje tenkjer på i samband med eit tannlegebesøk, men som i dette kåseriet blir knytte til eit slikt besøk.


 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne bruke språklege bilete i dine eigne tekstar.


Runde 1: Lag språklege bilete (pararbeid)
 • Finn fram skrivesaker og noko å skrive på.
 • Kast terning for å avgjere kva for oppgåve de skal arbeide med. Snakk saman om kva for språklege bilete de kan bruke i eit slikt kåseri, og noter ideane. Lag eit kåseri der de ...
  Klikk for å kaste ein terning

Runde 2: Skriv delar av kåseriet (individuelt arbeid)
 • Begynn på kåseriet. Skriv i ti minutt.

Runde 3: Les opp tekstane for kvarandre (pararbeid)
 • Har nokon av dykk brukt språklege bilete som den andre ikkje har brukt?
 • Diskuter korleis de kan utvikle tekstane dykkar vidare.

Runde 4: Skriv eit nytt utkast til kåseriet (individuelt arbeid)
 • Legg den første teksten til side og skriv eit nytt utkast til det same kåseriet. Bruk eventuelt om igjen ord og formuleringar som du var spesielt godt fornøgd med.