Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Kåseri  >  5. Overdrivingar

5. Overdrivingar


Oppvarming:
 • Les eller lytt til kåseriet «Om retteprogram og autokorrektur» av Olav Brostrup Müller.
  Media
 • Lag ein tabell med to kolonnar. I den venstre kolonnen noterer de ned orda og uttrykka slik dei såg ut før autokorrekturen. I den høgre kolonnen skriv de ned orda og uttrykka slik dei såg ut etter autokorrekturen.
 • Kommenter overdrivingane i kåseriet. Ser de noko mønster i overdrivingane?
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne bruke overdrivingar på ein verknadsfull måte i dine eigne tekstar.


Runde 1: Finn på overdrivingar (arbeid i grupper)
 • Gå saman i grupper.
 • Kast terning om kven som skal begynne. Den som får det høgaste kastet, begynner.
  Klikk for å kaste ein terning
 • Kast terning for å avgjere kva for eigenskap ved deg sjølv du skal overdrive, og for å avgjere kva form for overdriving du skal leggje hovudvekta på.
 1. Første kast: eigenskap
  Klikk for å kaste ein terning
 2. Andre kast: kva form for overdriving
  Klikk for å kaste ein terning
 • Snu timeglaset og skryt uhemma av den du kjem til å vere om ti år.
  Timeglas: Klikk for å snu
 • Når timeglaset er tømt, går turen vidare til den neste i gruppa.
 • Når alle har skrytt av seg sjølv to gonger, kan de diskutere kva former for overdrivingar de likte best.

Runde 2: Hurtigskriving (individuelt arbeid)
 • Kast terningen to gonger kvar for å avgjere kva som skal vere utgangspunktet for teksten.
 • Skriv utan stans i sju minutt. Fortel om kva og kvifor du diggar eller hatar. Legg vekt på å få fram kjensler. Overdriv gjerne.
 1. kast
  Klikk for å kaste ein terning
 2. kast
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 1 eller 2 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 2 eller 3 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 4 eller 5 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning

Runde 3: Les tekstane høgt for kvarandre (arbeid i grupper)
 • Les tekstane for kvarandre. Alle skal lese opp sin tekst og få kommentarar til den.
  • Fortel opplesaren kva for ein del av teksten som de klarte å leve dykk mest inn i.
  • Gi opplesaren forslag til poeng som han eller ho kan ta med i teksten.
  • Opplesaren noterer forslaga utan å kommentere dei.

Runde 4: Ny runde med hurtigskriving (individuelt arbeid)
 • Skriv eit nytt tekstutkast på sju minutt. Ta omsyn til responsen du fekk i førre runde.