Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  2. Personskildring

2. Personskildring


Oppvarming:

Ein mann blir kalla for «Kloke Kevin».
 • Korleis kan det ha seg at «Kloke Kevin» har fått tilnamnet sitt?
  • Lag éi forklaring som viser at Kevin har brukt klokskapen sin for å løyse problem for andre.
  • Lag éi forklaring som viser at Kevin er så klok at han skaper problem for andre.
 • Kva er forskjellen på å vere klok og å vere for klok? Finst det andre eigenskapar som berre er gode inntil eit visst punkt?
 
Mål med aktiviteten: De skal kunne framstille eigenskapane til ein person ved hjelp av skildringar, replikkar og tankereferat.


Runde 1: Bestem eigenskapar
 • Gå saman i par.
 • Kast terningen for å finne ut kven som skal vere hovudperson i forteljinga:
 1. Første kast
  Klikk for å kaste ein terning
 2. Andre kast
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 1, 2 eller 3 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Bruk denne terningen dersom du fekk 4, 5 eller 6 i første kast:
  Klikk for å kaste ein terning

Runde 2: Lag ei skildring av personen
 • Skriv ned stikkord om hovudpersonen:
  • namn og alder
  • utsjånad (frisyre, klesstil og liknande)
  • familiebakgrunn
 • Diskuter kva som er typisk for kroppsspråket til hovudpersonen. Skriv stikkord.

Runde 3: Skriv standardreplikkane til personen
 • Dikt opp tre standardreplikkar som hovudpersonen ofte seier.
 • Samarbeid om å skrive ein kort samtale mellom hovudpersonen og ein annan person på lista over. Gi kvar person fem replikkar.

Runde 4: Skriv tankereferat
 • Skriv kvar dykkar tankereferat der personen fortel om noko han eller ho ofte irriterer seg over.
 • Les teksten opp for den du samarbeider med.

Runde 5: Skriv ei forteljing
 • Skriv kvar dykkar forteljing om korleis det går når dei to hovudpersonane dykkar møtest på ein litt uventa stad. Legg stor vekt på personskildringane.
 • Bruk alle dei fire forteljemåtane – skildringar, replikkar, tankereferat og handlingsreferat.