Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  4. Uhyggelege detaljskildringar

4. Uhyggelege detaljskildringar


Oppvarming:

Likfunn (første strofe)
So fann dei han Ole Johan,
langt burte i Håsteins-hagen.
Der låg han og rotna og brann,
med solsteiken rett i magen.
Og magen var grøn og blå,
av steinklaka gorr og slim,
Og flugor og kvitmakk små,
aula i yrjande stim.

Jakob Sande

steinklaka (adjektiv): stivna (til stein)
gorr: gor, gørr
aule: krype
yre: vere mange av

 • Les eller lytt til den første strofa av diktet «Likfunn».
  Media
 • I kva for sjangrar kan de forvente å møte uhyggelege detaljar? Diskuter.
 • Finst det noko som er så uhyggeleg at ein ikkje bør skrive om det? Diskuter.

 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne skape truverdige skildringar ved å skrive detaljert.


Runde 1: Diskuter ord
 • Arbeid saman i grupper.
 • Trekk eitt ordkort kvar.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Forklar for dei andre korleis eitt eller fleire av orda på ordkortet kan danne utgangspunktet for ei utriveleg forteljing.
  • Foreslå uhyggelege hendingar som kan knytast til ordet.
  • Foreslå tid og stad for de uhyggelege hendingane.
 • La turen gå vidare til dei andre elevane på gruppa, slik at alle får foreslå uhyggelege hendingar med utgangspunkt i sine ordkort.
 • Bestem dykk for ord som de vil bruke som overskrift i kvar dykkar forteljing. Om du ikkje var fornøgd med orda på ditt eige ordkort, kan du velje eit ord som dei andre på gruppa di presenterte.

Runde 2: Skriv førsteutkast til ei uhyggeleg forteljing
 • Ta fram skrivesaker og noko å skrive på.
 • Skriv utan stopp i fem minutt.
  • Skriv med brei venstremarg slik at det blir plass til å skrive kommentarar.
  • Skriv ei skildring av ei uhyggeleg handling. Legg vekt på å få med detaljar.

Runde 3: Kommenter tekstane skriftleg
 • Byt tekstar med kvarandre.
 • Arbeid med teksten du har fått:
  • Les teksten.
  • Set strek under dei formuleringane du likte best.
  • Skriv «utdjup» der du ønskjer deg fleire detaljar.
  • Skriv «lite truverdig» der ein slik kommentar er på sin plass.
  • Skriv tre forslag til korleis teksten kan bli meir spennande. Formuler forslaga som spørsmål.
 • Lever teksten til den neste på gruppa, slik at alle får kommentert to tekstar kvar.
 • Lever til slutt teksten tilbake til den som har skrive han.

Runde 4: Skriv eit nytt utkast
 • Les kommentarane som du har fått.
 • Skriv «OK» ved dei kommentarane som du ønskjer å ta omsyn til.
 • Skriv ferdig teksten. Bygg vidare på tilbakemeldingane du fekk.

Runde 5: Les teksten høgt
 • Les det nye utkastet ditt anten for dei andre elevane på gruppa eller for heile klassen.