Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  7. Frampeik

7. Frampeik


Oppvarming:

Utdraget nedanfor er frå forteljinga om kong Olav Haraldssons fall. Teksten er henta frå Soga om Olav den heilage, som er ein del av Heimskringla, skriven av Snorre Sturlason. Olav Haraldsson var knytt til kristninga av Noreg og blei derfor også kalla for Olav den heilage.

Kong Olav og mennene hans er på tokt mot bøndene i Trøndelag, og like før det store slaget ved Stiklestad har kongen en draum. Vennen Finn Arnesson vekkjer han frå draumen, og Olav blir sint fordi han ikkje får drøyme ferdig.
 • Les eller lytt til utdraget om draumen til kong Olav den heilage.
  Media
 • Kvifor trur de Finn meiner at draumen varslar at kongen skal døy?
 • Kvifor meiner kongen sjølv at stigedraumen var ein god draum?
 • Korleis kan de bruke gode og vonde draumar til å byggje opp spenninga i ein tekst? Finn eksempel.
 
Mål med aktiviteten: De skal kunne bruke frampeik for å byggje opp spenninga i ei forteljing.


De skal samarbeide om å skrive ei forteljing der hovuddelen er ein draum (fantasiane til hovudpersonen), mens innleiinga og avslutninga viser hovudpersonen i vaken tilstand (røyndommen til hovudpersonen).

Runde 1: Skriv innleiinga til forteljinga
 • Gå saman i grupper.
 • Finn fram skrivesaker og noko å skrive på. Trekk eit situasjonskort, felles for heile gruppa.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Samarbeid om å skrive innleiinga til ei forteljing:
  • Bestem tid og stad for handlinga.
  • Bestem kven som er hovudpersonen i forteljinga.
  • Lag ei innleiing som fører lesaren rett inn i handlinga (in medias res).
  • Avslutt innleiinga med ei setning som varslar at hovudpersonen snart begynner å drøyme.

Runde 2: Skriv vidare på forteljinga
 • Arbeid individuelt med å skrive vidare på forteljinga.
 • Kast terning om kva slags draum hovudpersonen skal ha:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Beskriv draumen til hovudpersonen:
  • Skriv utan stans i sju minutt.
  • Dersom du ønskjer å skrive på ein «draumeaktig» måte, kan du veksle mellom å skrive heile setningar og setningsemne.
 • Når du er ferdig med å skrive draumen, lagar du eit nytt avsnitt der hovudpersonen vaknar og funderer over kva draumen kan bety. Skriv i to minutt.

Runde 3: Les draumane for kvarandre og skriv nye draumar
 • Les draumane for kvarandre i gruppa. Les gjerne med ei drøymande stemme.
 • Gi kvarandre idear til korleis dei gode draumane kan bli endå betre og dei vonde draumane endå vondare.
 • Arbeid individuelt. Lag ein ny og forbetra versjon av draumane.