Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Forteljing  >  8. Bodskap

8. Bodskap


Oppvarming:

Hending 1: Sara får ein ny sykkel i gåve.

Hending 2: Sara legg frå seg sykkelen for å rekke trikken.

Hending 3: Sara oppdagar at sykkelen er stolen.

 • Gå saman i par.
 • Diskuter kva som kan vere bodskapen i forteljinga som er skissert ovanfor: Kva kan vere formålet med å dikte opp ei slik historie til små barn?
 • Diskuter korleis de kan leggje til to hendingar og gi forteljinga ein ny bodskap.
 
Mål med aktiviteten:
 • De skal kunne planleggje ei forteljing med utgangspunkt i ein gitt bodskap.
 • De skal kunne lage oversikter som viser korleis hendingane i ei forteljing heng saman.


De skal planleggje historier med fem hendingar med tanke på å få fram ein bestemt bodskap.

Runde 1: Bestem bodskapen
 • Gå saman i par.
 • Ta fram skrivesaker og noko å skrive på.
 • Kast terning for å avgjere kva for bodskap forteljinga dykkar skal ha:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Diskuter innhaldet i ordtaket. Kva betyr det?
 • Lag ei liste med tre situasjonar som kan passe til ordtaket.

Runde 2: Fyll ut handlingsdiagram
 • Planlegg handlinga ved å fylle ut diagrammet nedanfor:
  • Kvar runding i diagrammet skal svare til ei sjølvstendig hending.
  • Hendingane skal følgje naturleg etter kvarandre.
  • Den siste hendinga skal gjere bodskapen tydeleg for lesaren.
 • Når de har fylt ut det første diagrammet, teiknar de liknande diagram på eigne ark.
 • Lag eit handlingsdiagram til kvart ordtak.

Hending 1:

Hending 2:

Hending 3:

Hending 4:

Hending 5: