Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Drama  >  3. Tablå

3. Tablå


Oppvarming:

Hovudpersonen i forteljinga, ei forsiktig jente, har forelska seg i ein gut på skulen. Guten ber henne med kino, der dei har det hyggeleg saman. Dagen etter gler ho seg til å møte guten igjen.
 • Les eller lytt til teksten «Kjærleik for første gong»
  Media
 • Gå saman i grupper på fire elevar.
 • Lag eit stillbilete av scena der jenta når fram til gjengen.
 • Vis i sakte film korleis jenta skjønar korleis ho har blitt lurt.
 • Avslutt med eit stillbilete der jenta snur seg bort i sorg og fortviling.
 

Mål med aktiviteten: De skal kunne planleggje korleis de vil bruke scena for å framstille eit augneblinksbilete.


Runde 1: Stillbilete og sakte rørsle
 • Arbeid vidare i dei same gruppene som arbeidde saman i oppvarmingsøvinga.
 • Bestem kven som skal vere regissør i den første runden.
 • Regissøren trekkjer eit situasjonskort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Diskuter korleis de kan lage eit stillbilete ut frå den situasjonen som er skildra på situasjonskortet.
 • Lag eit stillbilete for å framstille den situasjonen som er skildra på situasjonskortet:
  • Diskuter kven i gruppa som skal førestelle personar, og kven som skal førestelle gjenstandar eller vere rekvisittar.
  • Diskuter korleis de kan bruke kroppsspråk, ansiktsuttrykk og blikkretning for å fortelje mest mogeleg om den situasjonen som er oppstått.
  • Regissøren skal instruere dei andre om plassering på scena, kroppsspråk og ansiktsuttrykk.
 • La stillbiletet gli over i sakte rørsler til eit nytt stillbilete. Regissøren gir på ein diskret måte signal om når rørslene skal starte og slutte.
 • Gjennomfør nye rundar til alle på gruppa har vore regissør.

Runde 2: Felles framføring
 • Framfør stillbileta for resten av klassen.
 • La dei andre gruppene gjette kva for situasjon de prøvde å framstille.