Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Drama  >  8. Skodespel for ulike aldersgrupper

8. Skodespel for ulike aldersgrupper


Oppvarming:
 • Les eller lytt til utdraget frå Karius og Baktus.
  Media
 • Kva er temaet i forteljinga om Karius og Baktus? Kva er bodskapen?
 • Tenk dykk at de har fått i oppdrag å lage ein film for å få ungdom til å ta betre vare på tennene sine. Korleis ville de ha løyst ei slik oppgåve?
 
Mål med aktiviteten: De skal kunne lage og framføre eit skodespel for ulike typar publikum.


Skodespel for ulike typar publikum
 • Gå saman i grupper på fem elevar.
 • Trekk eit temakort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Formuler ein bodskap ut frå temakortet. Skriv ned bodskapen på eit ark.
 • Kast terningen for å avgjere kven som skal vere publikum:
  Klikk for å kaste ein terning
 • Planlegg skodespelet ved å notere ned stikkord på eit ark:
  • Kvar og når går handlinga føre seg?
  • Korleis ser omgivnadene ut?
  • Korleis skal skodespelet begynne?
  • Skal slutten vere lykkeleg, trist eller open?
 • Bestem kven som skal ha dei fem rollene:
  • Kven skal vere hovudperson?
  • Kven skal skape vanskar for hovudpersonen?
  • Kven hjelper hovudpersonen?
  • Kven skal stille spørsmål på vegner av publikum?
  • Kven har til oppgåve å kommentere handlinga for å få bodskapen klart fram til publikum?
 • Øv inn eit skodespel som skal vare i tre minutt.
 • Når skodespelet er avslutta, forklarer de korleis de tilpassa det for det aktuelle publikummet.