Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Sjangrar og sjangertrekk  >  Om sjangrar og sjangertrekk

Om sjangrar og sjangertrekk

 
Ordet sjanger stammar frå det franske ordet genre, som betyr slekt eller art. Tekstar som høyrer til same sjanger, liknar kvarandre. Kjenneteikn som er felles for tekstar i same sjanger, kallar vi sjangertrekk. Dei kan ha både med form og innhald å gjere. Vanlege sjangertrekk ved fantasysjangeren er for eksempel at helten har overnaturlege eigenskapar, og at det finst overnaturlege skapningar som orkar, dragar og trollmenn.

Sjangrane deler vi inn i to hovudgrupper: skjønnlitterære sjangrar og sakprosasjangrar. Når tekstar ikkje passar heilt inn i éin spesiell sjanger, kallar vi det sjangerbrot. Vi kan også seie at tekstane høyrer til ein blandingssjanger.

Media


Her kan du lære meir om sjangrane: