Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  Viktige omgrep

Viktige omgrep

 
Korleis byggjer vi opp gode diskusjonsinnlegg? Kva må vi ta omsyn til når vi deltek i ein diskusjon? Omgrepa nedanfor er sentrale når det gjeld diskusjonar og diskusjonsinnlegg:

Media