Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  Argument

Argument

 
Når vi ønskjer å forsvare eller svekkje eit synspunkt, bruker vi som regel argument. Grovt sett kan vi dele eit fullstendig argument inn i tre delar:
  • Påstanden («nordmenn bør køyre mindre med bil»)
  • Grunngivinga («biltrafikk fører til mange skadar og ulykker»)
  • Eksemplet («76 personar under 30 år mista livet i trafikken i 2007»)

Argumenta deler vi inn i argumenttypar.

Media