Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  Disposisjon av diskusjonsinnlegg

Disposisjon av diskusjonsinnlegg


 
Ein disposisjon er ein plan over innhaldet i ein tekst. Disposisjonar set vi opp i form av punktlister med stikkord.

Du kan klikke her for å sjå to måtar å disponere stoffet på. Dei to måtane har vi kalla for disposisjon A og disposisjon B. Disposisjon B liknar på femavsnittsinnlegget som er nemnt fleire stader i Sjangerboksen.

Media