Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Diskusjonsinnlegg  >  Innleiing

Innleiing

 
I skriftlege diskusjonsinnlegg er det vanleg at det første avsnittet rommar ei innleiing som fører lesaren inn i temaet.

Det finst mange måtar å innleie eit diskusjonsinnlegg på. For eksempel kan du:
  • beskrive ein situasjon som lesaren kjenner seg att i
  • gi att historiske faktaopplysningar om temaet du skal skrive om
  • bruke eit sitat som vekkjer sterke kjensler
  • samanfatte eit tidlegare innlegg i den same diskusjonen
  • lansere eit originalt synspunkt som gir lesaren lyst til å lese vidare

Hugs på at dei første orda i eit diskusjonsinnlegg er viktige viss du skal få lesaren med deg vidare. Bruk gjerne litt tid på å finpusse setningane i innleiinga slik at dei blir poengterte og presise.

Media