Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Forteljing  >  Novelle

Novelle

 
Ordet novelle stammar frå italiensk og betyr «ei lita nyhende». Viss du skal skrive ei novelle, er det viktig at du avgrensar deg:
  • Ei novelle har få personar.
  • Novella går føre seg over eit kort tidsrom.
  • Handlinga går føre seg på få stader – kanskje berre på éin stad.

Det knyter seg fleire og større forventningar til ei novelle enn til ei forteljing. Kjenneteikna nedanfor kan hjelpe deg til å forstå enda betre kva norsklærarar forventar av ei novelle:
  • Kjernen i novella er ein konflikt som blir skjebnesvanger for hovudpersonen.
  • Novella viser korleis ei hending kan velte eller forandre ein situasjon.
  • Innleiinga er ofte in medias res. Det vil seie at novella begynner midt i handlinga.
  • Novella har minst eitt vendepunkt der konflikten blir trappa opp.
  • Sluttpoenget er ofte overraskande. Men slutten kan også vere open, slik at lesaren ikkje sikkert veit kva som skjer vidare.
  • Novella opnar for det knappe og det usagte. Der forfattaren berre antydar noko, må lesaren sjølv leggje til meining for å forstå teksten.
  • Ei god novelle kan fungere på fleire plan og seie oss noko meir enn det vi berre får greie på gjennom den ytre handlinga.

Media