Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Drama  >  Om drama

Om drama

 
Skodespel og høyrespel blir framførde munnleg. Replikkane er som regel svært viktige for at publikum skal kunne forstå kva som går føre seg. Innhaldet i replikkane driv handlinga framover og kan fortelje oss mykje om eigenskapane til dei ulike rollefigurane.

I skodespelet kan scenetilvisingane vere viktige for å beskrive rollefigurar, miljø og situasjonar. I høyrespel finn vi som regel mykje informasjon om lydkulisser.

Hovudkjelde: Utdanningsdirektoratet sine sjangerbeskrivingar ved eksamen i norsk våren 2009

Media


Klikk her for å lære meir om viktige omgrep.