Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Drama  >  Skodespelar

Skodespelar

 
Ein skodespelar er ein person som opptrer i ein film eller i eit skodespel. Skodespelarar framstiller ulike rollefigurar. Somme skodespelarar spelar helst roller som liknar mykje på kvarandre (for eksempel ei skurkerolle i film etter film), mens andre skodespelarar spelar svært ulike roller frå gong til gong.

Kva kjenneteiknar ein god skodespelar? Gode skodespelarar:
  • finn ut korleis dei kan leggje noko av seg sjølv inn i rollefiguren som dei framstiller
  • lyttar til medskodespelarar og instruktørar
  • kjem med innspel som kan gjere skodespelet enda betre
  • klarer å gå inn i ei rolle og halde seg i rolla

Media