Velkommen til Sjangerboksen! Sjangerboksen er ei aktivitetskasse for 8.–10. trinn. Gjennom ulike spel og aktivitetar får elevane trening i å produsere både skriftlege og munnlege tekstar i ulike sjangrar. Det er ei skattkiste for lærar og elev med varierte og morosame undervisningsopplegg i norsk!
NYNORSK >> BOKMÅL >>