Du er her: Hovudsida  >  Velkommen til nettstaden til Sjangerboksen!
 

Velkommen til nettstaden til Sjangerboksen!


Her kan du blant anna lytte til og lese eksempeltekstar og lærestoff om sjangrane diskusjonsinnlegg, kåseri, forteljing/novelle og drama. Oppgåvene til dei forskjellige sjangrane er bonusmateriale, og finst berre på nettstaden.

På nettstaden kan du også skrive og lagre dine eigne tekstar i dei fire nemnde sjangrane og sende dei direkte til læraren din. Under menypunktet Tekstsenter kan du lese elevtekstane som læraren har valt å gjere tilgjengeleg for alle. Desse tekstane blir også synlege i ein av boksane på denne sida.
 

Diskusjonsinnlegg

Stygg språkbruk fra sidelinja.

Sist torsdag ble jeg skremt av meg selv. Jeg fulgte en småguttkamp fra sidelinja. Da sønnen min ble blåst av for offside, kalte jeg den 16 år gamle dommeren for «et blindt misfoster». Det var ikke pent sagt. Dessverre finnes det etter hvert mange foreldre som oppfører seg dårlig på sportsarrangementer.

I Brønnøysunds Avis leser jeg at foreldre og trenere flere ganger i fjor var i håndgemeng med dommeren etter kampen. Er fotball virkelig så viktig at vi er villige til å slåss med nevene mens barna våre ser på? Mitt svar er nei. Foreldre og voksne må være gode forbilder. Fotball er lek, ikke alvor (...)

> Les meir

Drama

Frå ei stille jente

Tretti par auge stirar på meg. Eg vågar ikkje å sjå opp, så eg borar blikket djupt ned i golvet for å sleppe å sjå dei. Dei ventar på at eg skal seie noko feil, og da kjem latterbrøla. Eg har gløymt kva eg skulle seie, og orda mine forsvinn ein stad i lufta. Stemma mi strekkjer ikkje til. Papiret blir fuktig av dei skjelvande hendene mine. Kinna mine brenn. Dei ser kor nervøs eg er, luktar seg fram til redsla mi. Kvifor er eg her? Eg må ut før eg blir kvelt. [---]

Anonym

> Les meir

Forteljing

Kongens draum

Da sa Finn: «Kva drøymde du, konge, med di du tykkjer det var slik skade at du ikkje vakna av deg sjølv?»
Da fortalde kongen draumen sin, at han tykte han såg ein høg stige, og at han gjekk opp etter den så langt opp i lufta at han tykte han såg himmelen opna seg, og så langt nådde stigen. «Eg var nett kommen på det øvste steget,» sa han, «da du vekte meg.» Finn svara: «Eg synest ikkje denne draumen er så god som du synest. Eg tenkjer dette varslar at du er feig, såframt det er noko anna enn søvnørske som kom føre deg.» [---]

Snorre Sturlason

> Les meir av forteljinga

Kåseri

God morgon.

Eg reknar med at du er på veg til skulen og har gjort leksene dine.
Er du er vaksen, så er du på veg til jobben, som du kanskje fekk fordi du var ein flittig elev og gjorde leksene dine.
Viss utdanningsdirektøren i Hordaland får viljen sin, så skal det straks bli ein slutt på lekser.
Det står nemleg ikkje i lova at du ikkje må gjera lekser.
Strengt tatt er det vel ikkje slik at lovene skal lista opp alt me skal gjera.
Vera høfleg, eta opp maten vår, ikkje gå på epleslang eller tuta i trafikken, eller snakka stygt om folk.
Lova rekk diverre ikkje over alt – enno.
Men problemet med leksene, slik utdanningsdirektøren i Hordaland ser det, er ikkje at dei ikkje verkar.
Leksearbeid skapar skilnader i samfunnet (...)

av Arne Hjeltnes

> Les meir av kåseriet